SSS

Sıkça Sorulan Sorular

Sorularınızı dinledik ve en sık sorulan sorularınızı cevapladık. Sorularınıza cevap bulmak için aşağıdaki listeye göz atın, sorunuzun cevabını bulamııyorsanız lüten bizimle iletişime geçiniz.

İmar, bir yerin insanların yaşaması için uygun hale getirilmesi şeklinde açıklayabileceğimiz bu kavramı bayındırlaşma, imar etme, yapılaşma veya bir diğer ifadeyle şehirleşme olarak da niteleyebilmek mümkün. İmar durumunu öğrenmek için ise arsanın bağlı olduğu belediyenin imar ve şehircilik birimine başvurarak imar durumu belgesi edinebilirsiniz. Başvuru sırasında sizden dilekçe, nüfus cüzdanı, tapu aslı ve çap aslı gibi evraklar isteneceği bilgisini de vermiş olalım.

Adından da anlaşılacağı üzere imar planı, yaşama uygun hale getirilecek yerdeki yapılaşmanın çevre, fen ve sağlık şartlarına uygunluğunu sağlama amacıyla düzenlenen belgedir. Buna göre imar edilecek yer hakkında detaylı bilgiler içeren bu belge, yol gösterici bir harita niteliği taşımaktadır.

Tapudaki gayrimenkulün çeşitliliğini belirtmek için kullanılan imar durumu muhtelif ifadesi, taşınmaz varlığın tapusunda arsa bilgisi bulunmadığında söz konusu olur. Yani eğer tapusunda arsa bilgisi yoksa gayrimenkulün tarla, bahçe, bağ gibi muhtelif olabileceği ifade edilir.

Arapça kökenli bir kelime olan gayrimenkul (taşınması mümkün olmayan) anlamına gelir. Gayrimenkulün (taşınmaz) olarak kullanımı da yaygındır. Ekonomik değeri bulunan ve nakde çevrilebilen mallar menkul ve gayrimenkul mallar olarak ayrıma tabi tutulur. Menkul mallara örnek olarak bono, hisse senedi, poliçe gibi değerli kağıtlar, araba, telefon, televizyon gibi eşyalar da gösterilebilir.

Başvuru dilekçesi, Mimari müracaat formu, Isı yalıtım belgesi, Yapı denetim sertifikası, İş bitirme tutanağı, Hakediş raporu, İSKİ iskana uygunluk raporu, SGK iskan raporu, İtfaiye iskan raporu, Sivil savunma müdürlüğü uygunluk yazısı, Harç ücretleri makbuzları, Asansör ruhsatı, İnşaat ruhsatı fotokopisi Enerji kimlik belgesi, Röperli kroki, Fen işleri müdürlüğü uygunluk yazısı. Belirtilen belgeler değişiklik gösterebilir kesin liste için belediyelerin imar müdürlüklerinden bilgi alınız.

Alıcı ve satıcının nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, tapunun aslı ve fotokopisi, belediyeden alınmış emlak vergisi rayiç bedelini belirten belge, gayrimenkulun vergi borcu olmadığını gösteren belediyeden alınan belge.

Sorunuz mu Var?

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Danışmanlarımız size yardımcı olmak için 7/24 hizmetinizdedir.

Sorunuz mu Var?

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Danışmanlarımız size yardımcı olmak için 7/24 hizmetinizdedir.

Teşekkürler. Mesajınız tarafımıza yollandı. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.